Afdrukken

Technisch beheer

Het technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een maximale garantie tegen waarde dalingen van appartementen. Goed uitgevoerd technisch beheer betaald zich terug.

De overheid is voor de appartementseigenaar meer en meer een controlerende partij. Denk aan gemeentelijke aanschrijvingen en het verplicht stellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Deze laatste zal u veel inzicht geven in welke kosten gemoeid zijn met het onderhoud van uw appartementencomplex.


 

Het technisch beheer puntsgewijs weergegeven:

OnzeVvE | VvE beheer: Technisch beheer

Meerjarenonderhoudsplanning

 • Het aanvragen van offertes voor het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning. De NEN 2767 norm is een voorschrift voor een gestandaardiseerde werkwijze.
 • Adviseren in de keuze betreffende de opsteller van het plan.
 • Begeleiden van het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan.
 • Beoordelen opgestelde meerjarenonderhoudsplan.
 • Het agenderen en laten uitvoeren van een actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (eens per 3-5 jaar dit in verband met het acueel houden van het plan).
 • Verwerken uitkomsten in de meerjaren begroting.
 • Overleg met bestuur inzake het meerjarenonderhoudsplan.

 

Planmatig onderhoud

 • Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan agenderen van het noodzakelijk onderhoud.
 • Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan opstellen van technische specificaties.
 • Uitbesteden service werkzaamheden denk aan schoonmaakwerkzaamheden, liftonderhoud ed.
 • Aanvragen offertes voor te verrichten werkzaamheden
 • Adviseren in de keuze van aannemers / leveranciers.
 • Begeleiden van de besprekingen inzake onderhoud VvE met de geselecteerde uitvoerder van de werkzaamheden.
 • Toezien op de uitvoering van het onderhoud (geen bouw begeleiding).

 

Overige werkzaamheden

 • Afstemming met en goedkeuring vragen bij lokale overheden
 • Het bestuur inlichten omtrent vordering van werkzaamheden

Andere beheers modulen van OnzeVvE|  VvE beheer zijn:

Administratief beheer Technisch beheerBestuurlijk beheerOverig beheer