Afdrukken

Bestuurlijk beheer

Het uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen, over hetgeen in een vergadering is besproken, is een tijdrovende maar vooral ook een complexe klus.

 

Om een vergadering uit te schrijven bijvoorbeeld, dienen er aan allelei wettelijke formaliteiten te worden voldaan. OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat u leden vergadering op een adequate manier wordt uitgeschreven.


 

Het bestuurlijk beheer puntgewijs weergegeven:

OnzeVvE | VvE beheer: Bestuurlijk beheer

 

Vergaderen

  • Organiseren en of bijwonen van een bestuurvergadering (maximaal 2 uur).
  • Algemene Leden Vergadering bestuurlijk voorbereiden en de agenda opstellen.
  • Stemmingen voorbereiden, toesturen vergaderstukken, notuleren van de vergadering.
  • Verzenden vergaderoproep, vervaardigen van stembiljetten.
  • Bepalen quorum in verband met de besluitvorming en het bewaken van de uitgebrachte stemmen.
  • Organiseren en of bijwonen van de jaarvergadering (maximaal 2 uur).
  • Conceptnotulen met besluitenlijst en actiepunten naar de leden zenden.

 

Overig

  • Archiveren vergaderstukken, notulen, volmachten, besluitenlijst ed.
  • Laten ondertekenen gebruikersverklaringen.
  • Informeren van leden/ aanschrijven van nieuwe leden.

Andere beheers modulen van OnzeVvE | VvE beheer zijn:

Administratief beheer Technisch beheerBestuurlijk beheerOverig beheer