OnzeVvE | VvE beheer  >  Diensten  >  Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheer

Het uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen, over hetgeen in een vergadering is besproken, is een tijdrovende maar vooral ook een complexe klus. Met als gevolg dat de strekking van de vergadering onjuist wordt weergegeven.

Maar er zijn meer zaken die van belang kunnen zijn voor het uitbesteden van het bestuurlijk zaken. Denk o.a. aan het voorzitten/leiden van de vergadering of het uit organiseren/schrijven van een vergadering. Daarnaast zijn er allerlei wettelijke formaliteiten waaraan dient te worden voldaan. 

Bovendien is het bestuur ook vaak een appartement eigenaar met zijn/haar eigen zienswijze op zaken die spelen. Dit kan voor u als bestuurder leiden tot vervelende situaties. 

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit graag uit handen en zorgt er voor dat de ledenvergadering op een adequate maar vooral ook correcte manier wordt uitgeschreven en genotuleerd. Het notuleren van een vergadering is niet het woordelijk weergeven wat er besproken is maar dat weergeven wat besproken/belangrijk is.

 

Het bestuurlijk beheer puntgewijs weergegeven:

Vergaderen
  • Organiseren en of bijwonen van een bestuurvergadering (maximaal 2 uur).
  • Algemene Leden Vergadering bestuurlijk voorbereiden en de agenda opstellen.
  • Stemmingen voorbereiden, toesturen vergaderstukken, notuleren van de vergadering.
  • Verzenden vergaderoproep, vervaardigen van stembiljetten.
  • Bepalen quorum in verband met de besluitvorming en het bewaken van de uitgebrachte stemmen.
  • Organiseren en of bijwonen van de jaarvergadering (maximaal 2 uur).
  • Conceptnotulen met besluitenlijst en actiepunten naar de leden zenden.
Overig bestuurlijke taken
  • Archiveren vergaderstukken, notulen, volmachten, besluitenlijst ed.
  • Laten ondertekenen gebruikersverklaringen.
  • Informeren van leden/ aanschrijven van nieuwe leden.
Andere beheers modulen van OnzeVvE | VvE beheer zijn: