• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Torenhoge boete voor VvE

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft een vermoeden dat illigalen bij een schoonmaak organisatie aan het werk zijn. Ze kondigd een ondezoek bij VvE Wilhelmina in Amstrdam aan. Het schoonmaakbedrijf dat de VvE inhuurde voor het schoonmaakonderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, had volgens de Inspectie illegale vreemdelingen in dienst. Onderzoek wees uit dat dit inderdaad het geval was. Het gevolg: de VvE kreeg een boete van € 16.000,-.

 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid verweet VvE Wilhelmina dat ze niet kon aantonen “dat voor de arbeid die u door deze twee vreemdelingen liet verrichten, geen tewerkstellingsvergunning was afgegeven, terwijl dat wel was vereist”.

De VvE had “het schoonmaakbedrijf volkomen te goeder trouw ingehuurd”. De Inspectie merkte de VvE echter als werkgever aan in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen, artikel 1, onder b sub 1.

In artikel 1, onder b sub1 staat:

§ I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 2. werkgever:
 1. degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten;
 2. <de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten;
 1. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000 ;

VvE dus toch werkgever

De VvE wordt - hoewel ze optreed als opdrachtgever - beschoudt als werkgever is de zin van de wet. Dit is vastgelegt in de wet keten aansprakelijkheid. Beiden, de VvE en de werkgever, hebben een zogenaamde verificatie plicht. Beiden dienen ze identificatie bewijzen en vergunnigen te controleren.

In contracten met bedrijven die werknemers laten werk verrichten voor een VvE is het dus belangrijk attent te zijn op dit soort zaken. Door middel van een bepaling in de contracten van die bedrijven moet dus een bepaling worden opgenomen dat "de opdrachtnemer alle schade vergoed die optreed door het aangaan van de overeenkomst".

In het geval een opdrachtner toch in de fout gaat kan doormiddel van dat beding de boete verhaalt worden. Voorkomen is echter beter dan genezen.

Norm NEN 4400-1

Bedrijven die voldoen aan de NEN 4400-1-norm, bieden ook zekerheid omtrent arbeidsvoorwaarden. Deze nationale norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aan- nemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van mede- werkers tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Buiten de genoemde bepaling kan dus het contract gecontroleerd worden op het voldoen aan deze Nen norm. Ook kan de VvE eisen van de opdrachtnemer dat een vast ploeg het werk doet en van deze de identiteit te controleren. In geval van twijfel deze uitspreken met de opdrachtnemer.

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden:


Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.