• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Publiceren huishoudelijk reglement in een openbaar register

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers van het Kadaster lenen zich bij uitstek voor inschrijving van het huishoudelijk reglement.

 

Wat zijn openbare registers?

In het algemeen kan dit omschreven worden als: Dit zijn registers die, door iedereen die belang heeft bij kennisneming van de daarin gepubliceerde feiten, zijn te raadplegen.

Bijvoorbeeld de burgerlijke stand van een gemeente, handersregister (kamer van koophandel), kadaster ed.

 

Waarom publiceren in een openbaar register?

Het waarom inzake het openbaar maken van het huishoudelijk reglement is terug te voeren op het feit dat besturen ed. van verenigingen van eigenaren door eigenaren / bewoners nog al eens wordt geconfronteerd met een opmerking als "Ik heb nooit een huishoudelijk reglement of iets dergelijks gehad!" of "Dat staat niet in de versie die ik heb!".

Om onduidelijkheden te vermijden is er, in de splitsingsaktie vanaf 2006, voor gekozen deze openbaar te laten registreren. Alle belanghebbenden kunnen dan zelf het register, die dus de laatste (geregistreerde) versie van het huishuidelijk reglement bevat, raadplegen.

Het ligt voor de hand dat, als er op basis van het huishoudelijke reglement, een procedure gestart wordt bij een rechtbank, zij in haar overwegingen zal meenemen of en vanaf wanneer het openbaar maken tot stand is gekomen. Uiteraard ook wat openbaar gemaakt is (de inhoud van het huishoudelijke reglement dus) ..........

 

Waar registreren?

De openbare registers van het Kadaster lenen zich bij uitstek voor inschrijving van het huishoudelijk reglement omdat daar ook de splitsingsakte, gegevens met betrekking tot de eigena(a)r(en) van onroerende goederen etc. zijn te raadplegen. Dus ook een logische plek om het huishoudelijk reglement te registreren. 

Bij het registreren zal het kadaster het standpunt innemen dat inschrijving alleen mogelijk is als het gaat om een
notariële akte. Echter in de praktijk wordt het huishoudelijk reglement veelal niet in een notariële-, maar in een onderhandse akte vastgelegd. De VvE maakt de notulen zelf.

Het is niet zo dat registratie van het huishoudelijk reglement alleen in de vorm van een notariële akte in de openbare registers van het Kadaster kan plaatsvinden. Ook een onderhandse vorm is toegestaan. Wel is het zo dat de Kadasterwet voorschrijft dat inschrijving van het huishoudelijk reglement in onderhandse vorm slechts kan gebeuren via een notariële verklaring. Dat betekent dat de notaris zal moeten controleren en verklaren dat het huishoudelijk reglement dat ter inschrijving wordt aangeboden op een juiste wijze tot stand is gekomen.

 

Hoe registreren?

Het bestuur kan dus volstaan met het ter beschikking stellen van het huishoudelijk reglement / de aan te brengen wijziging aan de notaris, alsmede de notulen van de vergadering van eigenaren waaruit blijkt dat het huishoudelijk reglement met de vereiste gekwalificeerde meerderheid is goedgekeurd. Alsdan kan de notaris een verklaring opstellen, waarmee het bestuur het huishoudelijk reglement bij het Kadaster ter inschrijving kan aanbieden.

 

Kosten

Prijspeil 2012 (indicatief)

Notaris:
Het Kadaster brengt ca. € 51,00 in rekening bij de notaris. Vraag na of deze kosten begrepen zijn in de prijsopgave van een notaris.

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.