• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Incasso machtiging van de VvE bijdrage

Een VvE kan leden niet verplichten de bijdragen middels een automatische incasso te voldoen. De overwegingen van 2 rechtsorganen zijn verduidelijkt in onderstaande tekst.

 

Kantonrechter

Mevrouw X is eigenaar van een appartement. Tijdens een vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt besloten het huishoudelijk reglement van de vereniging aan te passen. Voortaan is iedere appartementseigenaar verplicht om de verenigingsbijdrage te voldoen per automatische incasso. Hiervoor moet een machtigingsformulier worden ondertekend. Mevrouw X is hier op tegen. De zaak komt voor bij de kantonrechter.

De kantonrechter maakt een afweging tussen de belangen van de VvE en de belangen van mevrouw X als appartementseigenaar. Volgens de kantonrechter heeft de VvE belang bij vermindering van alle op de eigenaren drukkende kosten door een eenvoudiger financiële administratie. Een nadere reden voor automatische incasso is het doelmatiger functioneren van de boekhouding en een stabielere ontvangststructuur. De kantonrechter bepaalt daarom dat het besluit tot verplichting tot automatische incasso niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dus niet in strijd is met de wet. Mevrouw X legt zich niet neer bij de beslissing van de kantonrechter en zoekt het hogerop bij het Hof.

 

Hoge Raad

Het Hof is het niet eens met de belangenafweging van de kantonrechter. Daarom toetst het Hof het besluit van de automatische incasso aan de wet. Volgens het Hof kan de verplichting tot het verlenen van een automatische incasso niet worden ontleend aan de splitsingsakte of de statuten van de VvE. Mevrouw X heeft zich op deze wijze dus niet contractueel verplicht tot het afgeven van de automatische incassomachtiging. Voor al bestaande (zogenaamde ‘zittende’) appartementseigenaren kan die verplichting ook niet worden bereikt door middel van wijziging van de splitsingsakte of wijziging van de statuten van de VvE.

Het splitsingsreglement beperkt de bevoegdheid van de VvE tot beslissingen over het beheer van verenigingsaangelegenheden. Automatische incasso raakt niet alleen het beheer door de vereniging van gelden, maar ook het beheer van gelden van mevrouw X. Mevrouw X is dan niet langer vrij om zelf te bepalen hoe zij aan haar betalingsverplichtingen jegens de VvE zal voldoen. Daar komt nog bij dat mevrouw X niet vrijwillig lid is van de VvE. Doordat zij eigenaar is van een appartement is zij op grond van de wet automatisch lid van de VvE. Zij kan zich daardoor niet onttrekken aan de verplichtingen die zij heeft aan de VvE. Mevrouw X is wel vrij om het beheer te voeren over haar eigen vermogen. Zij kan zelf bepalen op welke wijze zij aan haar betalingsverplichtingen jegens de VvE zal voldoen. De VvE is wat dit betreft onbevoegd om mevrouw X te binden aan de verplichting tot automatische incasso.

 

Gerelateerde artikelen:


 

 

Download mogelijkheden:


 

LJN AU 6623.pdf

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.