• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Aanschrijving door de gemeente

De gemeente ziet toe op naleving van de aan haar opgelegde regelgeving. Bent u in overtreding van gemeentelijke- of overheidsregels dan behoort de gemeente in te grijpen door u te vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). De gemeente kan ook een dwangsom opleggen om u te dwingen aan de aanschrijving te voldoen

 

Onze VvE(VvE beheer): Gemeentewet

De overtreding kan zijn:

 • Het zonder vergunning (ver)bouwen.
 • Het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met de regels van het bestemmingsplan.
 • Het onderhoud van een woningen / woongebouwen achterwege blijft. (*
 • etc.
 Per 1 juli 2011 is er nieuwe wetgeving van kracht waarmee gemeenten meer mogelijkheden krijgen om een VvE te activeren. Zie hiervoor ons artikel: Slapende VvE'en. De gemeenten krijgen een rol in activeren.

 

Hoe verloopt een gemeentelijke aanschrijving

 1. De gemeente constateert een overtreding of er wordt door een derde een verzoek om handhaving ingediend.
 2. U ontvangt van de gemeente een brief waarin staat dat u uw overtreding onmiddellijk of voor een bepaalde termijn (de begunstigingstermijn) ongedaan moet maken. Deze mededeling wordt de bestuursdwangaanschrijving of dwangsomaanschrijving genoemd.
 3. Meestal krijgt u enige tijd om de overtreding te corrigeren maar in geval van spoed zal de gemeente direct zelf optreden en de overtreding op uw kosten ongedaan maken.
 4. Hebt u binnen de gestelde tijd het euvel niet verholpen (bijvoorbeeld uw bouwwerk niet afgebroken) dan doet de gemeente dit namens u en op uw kosten. Of de gemeente kan de dwangsom innen die is opgelegd.
 5. Bent u het niet eens met de aanschrijving van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van de aanschrijving bezwaar maken bij de gemeente.
 6. Als u bezwaar maakt, betekent dat niet dat u tijdens de bezwaarprocedure niets hoeft te doen. (bijvoorbeeld: uw illegale bouwwerk mag laten staan).
 7. Wilt u toch voorkomen dat bestuursdwang of de dwangsom wordt toegepast dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Er moet wel sprake zijn van onverwijlde spoed. Vraagt u geen voorlopige voorziening dan kunt u het college van B&W verzoeken om de begunstigingstermijn op te schorten totdat de gemeente over uw bezwaar heeft besloten.
 8. Wordt uw bezwaar door de gemeente ongegrond bevonden, dan kunt u bij de bestuursrechter in beroep gaan. U kunt ook de Nationale Ombudsman om een oordeel vragen. De bevindingen van de Nationale Ombudsman zijn in tegenstelling tot het vonnis van de rechter niet dwingend.
 9. Wordt ook uw beroepsschrift ongegrond verklaard door de rechtbank, dan kunt u als laatste mogelijkheid nog in hoger beroep bij de Raad van State.

 

Gerelateerde artikelen:


Onderhoudsplicht onroerendgoed

Slapende VvE-en. De gemeenten krijgen een rol in activeren

 

Download mogelijkheden:


Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.