Afdrukken

De modelreglementen

Het splitsingsreglement is er niet voor niets gekomen. Vóór september 1972 werden er door het toenmalig notariaat aan de hand van de wet zelf splitsingsakten opgesteld. De door het notariaat volgens het Burgerlijk Wetboek opgestelde splitsingsakten leidde voor de (aspirant) kopers nog al eens tot onleesbare onuitlegbare akten. Dit leidde tot veel verwarring, onbegrip en onenigheid onder de appartementseigenaars.

 

Waarom modelreglementen?

Onze VvE (VvE beheer): ModelreglementVooral het regelen van het onderhoud riep voor de eigenaars veel vragen op. Wat was voor rekening van de VvE en wat niet. Men kwam er niet uit waardoor het onderhoud van het gebouw niet of niet op tijd tot stand kwam. De roep tot standaardisatie vanuit de doelgroep was er. Uiteindelijk heeft het broederschap der notarissen er voor gezorgd dat de bepalingen vanuit de wet zijn vastgelegd in een modelreglement van splitsing.

 

Deze bepalingen zijn voor het eerst vastgelegd in het reglement van splitsing in appartementsrechten van september 1972, vastgesteld in februari 1973. Dit heeft er voor gezorgd dat er standaardisatie in de chaos van de splitsingsakten kwam. Zij werden hierdoor beter leesbaar (lees logischer en begrijpelijker). Het reglement heeft een logische indeling met vaste artikelnummers waarbij sommige artikelen nog een stukje invulling behoeven.

 

Welke modelreglementen zijn er?

Ongeveer elke 10 jaar worden er wijzigingen in de wetboeken doorgevoerd. Indien deze wijzigingen ook betrekking hebben op het appartementsrecht dan moeten deze ook in de reglementen doorgevoerd worden. Naar aanleiding daarvan zijn er inmiddels 4 reglementen van splitsing in appartementsrechten n.l.; 1973, 1983, 1992 en 2006.

 

Wat is vastgelegt in een modelreglement

Het modelreglement is dus het bron document bij een akte van splitsing (splitsingsakte). De splitsingsakte is een statuut (spelregels) en is feitelijk bedoelt om de betreffende, van rechtswege ontstane, vereniging van eigenaars goed te kunnen besturen. De splitsingsakte vindt zijn oorsprong in het Burgerlijk Wetboek.

  • De hierin genoemde wettelijke bepalingen ten aanzien van het splitsen in appartementsrechten worden geacht in de splitsingsakte te zijn overgenomen.
  • Het splitsen van het gebouw gebeurd via een notaris aan de hand van een door de huidige eigenaar van het gehele gebouw aangedragen splitsingsplan. In dit splitsingsplan worden de appartementsgrenzen en de variabele spelregels voorgesteld.

De te splitsen gebouwen zijn bijna nooit gelijk. Daarom wordt er bij een aantal artikelen van het modelreglement de nadere invulling opengelaten. Bij de uiteidelijke splitsing van het betreffende gebouw zullen deze  invulling behoeven.

  • De notaris toetst het splitsingsplan.
  • Uiteindelijk wordt de splitsingsakte opgemaakt, een notarieel stuk, dat bij het kadaster wordt gedeponeerd/ingeschreven en waar alle appartementseigenaren zich wettelijk aan dienen te houden.

 

Omdat de verwijzing naar het modelreglement in de akte van splitsing is opgenomen, en dus bij de individuele VvE hoort, blijft het oudere modelreglement voor een VvE van toepassing, als een nieuw reglement wordt uitgebracht. Alleen als de eigenaren besluiten de akte van splitsing te wijzigen, kan een verwijzing naar een nieuwer modelreglement in de splitsingsakte worden opgenomen, en daarmee rechtskracht voor die VvE krijgen.

 

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden:


Modelreglement 1973.pdf
Modelreglement 1983.pdf
Modelreglement 1992.pdf
Modelreglement 2006.pdf
Modelreglement ondersplitsing 2006.pdf

Bron: KNB - Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (www.notaris.nl)