• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

De vereniging van eigenaren activeren

In Nederland zijn naar schatting 120.000 VvE-en. Vanaf 1 juli 2008 is er een inschrijfplicht voor verenigingen van eigenaren om zich in te schrijven bij de kamer van koophandel. Eind 2010 zijn er ca. 67.155 ingeschreven (bron: nu.nl). De nu bij de KvK nog niet ingeschreven VvE-en betrefen veelal kleine of oude verenigingen. Van deze niet ingeschreven VvE-en wordt aangenomen dat ze "slapend" zijn. Maar functioneren de VvE-en die wel ingeschreven zijn wel optimaal, of zijn deze alweer ingedommeld?

 

In 1951 is in de wet vastgelegd dat een splitsing van een gebouw in appartementsrechten via de notaris moet geschieden. De ervaring leerde dat er aan deze constructie nog een aantal manco's zaten. De mogelijkheid om te splitsen op tekening ontbrak. Tevens was het voorgeschreven doel van de VvE te beperkt waardoor sommige VvE-en niet goed konden functioneren. Een vereniging van eigenaren ontstaat van rechtswege bij de splitsing van een pand in appartementsrechten en wordt door opheffing van de splitsing van rechtswege ontbonden. De wet bied geen mogelijkheid on een vereniging van eigenaren op te heffen c.q. "slapend" te maken. Deze regel is dus van toepassing op alle panden met een splitsingsakte. Is er bij de koop van het appartement een splitsingsaktie uitgereikt dan behoord er ook een vereniging van eigenaren actief te zijn.

 

Veel hypotheek verstrekkers vragen klanten, die een hypotheek willen of willen aanpassen, om gegevens inzake de VvE. Wanneer dan blijk dat deze niet actief is ("slapend"), dan wordt het in veel gevallen moeilijker om een hypothecaire lening aan te gaan. Ook notarissen die de verkoop notarieel begeleidien moeten nu hun klanten inlichten over de financiële situatie van de VvE.

 

Test hoe actief uw VvE is

Hoe kun je testen of een VvE actief is of niet? De belangenorganisatie voor VvE beheerders heeft daarvoor een test ontwikkeld met een vijftal redelijk eenvoudige vragen. Aan de hand van deze vragen kan worden bepaald of uw VvE volledig actief is.

 

Wat nu als blijkt dat de VvE niet actief is? In het geval dat het appartement te koop wordt / is gezet. Dan kan alleen de verkopende partij maatregelen nemen om de activatie in gang te zetten, zodat een inactieve VvE bij een eventuele verkoop geen belemmering vormt. Het kan ook zijn dat de gemeente bijvoorbeeld door het achterblijven van onderhoud de VvE aanschrijft en daarmee wakkerschud zie hiervoor het artikel "onderhoudsplicht onroerendgoed". Een lid van de vereniging van eigenaren heeft dus inspraak in de VvE.

 

Activeren van de VvE

 

Uitschrijven eerste vergadering

Elk lid van de vereniging van eigenaren kan een vergadering uitschrijven. Elk lid van de vereniging (dus elke eigenaar) dient een uitnodiging te ontvangen. Er dient rekening gehouden met een termijn van ca. 15 dagen tussen de datum van uitnodigen en de datum van vergaderen (raadpleeg de splitsingsakte). De dagen van verzending en vergadering tellen niet mee!

 

Belangrijk is dat nagegaan wordt hoeveel eigenaren benodigd zijn voor het houden van een rechtsgeldige vergadering, het zogenaamde quorum. Hierbij is, met name voor oudere verenigingen, de splitsingsakte van groot belang.  In de modelreglementen van 1973, 1983 en 1992 is bijvoorbeeld bepaald dat er geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen als het aantal van de uit te brengen stemmen (aanwezige leden + volmachten) beneden de helft van de totaal aantal stemmen is. In het modelreglement van 2006 is deze eis vervallen. Als er te weinig stemmen zijn is het uitschrijven van een 2e vergadering nodig.

 

Uitschrijven tweede vergadering

Aan het uitschrijven van een tweede vergadering zijn dient rekening gehouden te worden met een termijn voor het uitschrijven van de vergadering. Minimaal 2 weken maar maximaal  6 weken na de eerste vergadering. Op de uitnodiging is het van belang duidelijk aan te geven dat het om een 2e vergadering gaat. Voor het nemen van besluiten op een 2e vergadering gelden ook vereisten doch anders dan in een 1e vergadering.

 

Agenda

Op de agenda van vergadering hoeft niet alleen het activeren aan de orde te komen maar kunnen ook andere zaken als het benoemen van een beheerder, het vaststellen van de maandelijkse bijdrage en dergelijke aan de orde komen. In de vergadering mogen slechts zaken behandeld worden die in de agenda vermeld staan, behalve als ten tijde van de vergadering de aanwezige eigenaren akkoord gaan met een aanvullend agenda punt.

 

Wat moet er zoal geregeld worden

 • Aanstellen van een bestuur.
 • Voor menig  VvE is het van belang een VvE beheerder / administrateur in de arm te nemen.
 • Inschrijving kamer van koophandel (verplicht sinds 1 juli 2008).
 • Openen bankrekening.
 • Verzekeringen.
 • Vormen van een onderhoudsfonds (verplicht sinds 1 mei 2008)
 • Meerjarenonderhoudsplan (offertes aanvragen / laten opstellen / beoordelen)
 • Opstellen van een meerjaren begroting.

 

OnzeVvE | VvE Beheer kan u bijstaan om

 • uw vereniging van eigenaren te doen ontwaken,
 • nieuw leven in te blazen
 • of bij het opstarten van uw vereniging van eigenaren.


Voor onze tarieven zie de pagina prijsindicatie en ons dienstenpakket, Vraag een vrijblijvende offerte aan!

 

 

Gerelateerde artikelen:


Stappenplan opzeggen beheersovereenkomst

Koop verkoop appartement

Onderhoudsplicht onroerendgoed

Stemmen stemverhoudingen en quorum

Schade in appartement door een gebrek aan een gemeenschappelijke ruimte

 

Download mogelijkheden:


Metro 2011-11-20 - Zonder de VvE is verkoop kansloos

 

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.