• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Nietig of vernietigbaar besluit

Een belangrijke taak van de vergadering van eigenaren is het nemen van besluiten. Als deze besluiten in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten, zijn de besluiten ‘nietig’.

 

Dit betekent dat het besluit ongeldig is en dat geen enkele eigenaar zich er aan hoeft te houden, ook al heeft men eerder ingestemd.

Besluiten van de VvE kunnen ook 'vernietigbaar' zijn. Dat is het geval als de besluiten in strijd zijn met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Bijvoorbeeld: de agenda voor de vergadering is te laat opgestuurd of er is een besluit genomen over een onderwerp dat niet op de agenda stond.

Uitleg nietig volgens Wikipedia:
Een sitaat "Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht die betrekking hebben op de geldigheid van rechtshandelingen. Een nietige rechtshandeling heeft bij voorbaat het beoogde rechtsgevolg niet, terwijl bij een vernietigbare rechtshandeling het rechtsgevolg wel wordt geacht te bestaan, zolang de vernietiging ervan niet wordt aangevraagd. Nietigheid treedt in 'van rechtswege', dat wil zeggen automatisch volgend uit het recht. Partijen hoeven er voor de rechter geen beroep op te doen, de rechter kan en zal de nietigheid ambtshalve (uit eigen beweging) constateren.

Voor nietigheid is niet van belang of partijen wel of geen wilsoverstemming hebben. Een rechtshandeling kan onder meer nietig zijn als deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 Nederlands BW). Ook het niet voldoen aan een voorgeschreven vormvereiste voor de rechtshandeling (er is bijv. voorgeschreven dat een rechtshandeling schriftelijk moet geschieden en men heeft het mondeling gedaan) is een nietigheidsgrond. In de wet staan ook diverse bedingen genoemd die, op straffe van nietigheid, niet in een contract mogen worden gemaakt, nl. ter bescherming van de zwakkere partij (huurrecht, arbeidsrecht, consumenten)."

 

Verzoeken tot vernietiging

Ook als het besluit in strijd is met de 'redelijkheid en billijkheid' of met het huishoudelijk reglement, kan tot vernietiging worden overgegaan. Verzoeken tot vernietiging moeten binnen één maand nadat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit bij de rechtbank sector kanton (voorheen kantonrechter) zijn ingediend. Een uitzondering hierop is vernietiging van het besluit tot wijziging van de splitsingsakte. Een eigenaar die het met dit besluit niet eens is, kan de rechter om vernietiging van het besluit vragen. Deze mogelijkheid verjaart pas na drie maanden.

Een nietig besluit is zonder meer ongeldig. Een vernietigbaar besluit is daarentegen geldig, totdat het door een rechtbank sector kanton ongeldig wordt verklaard (met andere woorden: wordt vernietigd)

 

Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

Voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (kort Rv) in 2002 moesten vernietigbare besluiten bij de sector kanton via een verzoekschrigt aanhangig gemaakt worden. Nietige besluiten bij de (arrondisements) rechtbank sector civiel middels een dagvaardinbgsprocedure. Met ingang van 1 januari 2002 is de kanton rechter bevoegd hierover in beide gevallen (nietig en vernietigbaar) te beslissen. In een uitspraak van 24 mei 2007 besliste een kantonrechter te NIjmegen dat op grond van art. 42 Wet op de Rechtelijke Organisatie in eerste aanleg kennisneemt van alle burgelijke zaken. Hoewel dit na die uitspraak nog aangescherpt kan worden is positie van de verzoeker in iedergeval gewaarborgt. De procespositie wordt dus niet nadelig beinvloed als de Kanton rechte niet-ontvankelijk wordt verklaard. Hij kan dan alsnog een dagvaardingsprocedure starten.

 

Gerelateerde artikelen:


 Manieren van stemmen

Download mogelijkheden:


LJN-BQ6278.pdf

LJN-BA9728.pdf

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.