• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Onderzoeksplicht - Mededelingsplicht

De mededelingsplicht en onderzoeksplicht zijn zaken waar zowel de koper als verkopervan onroerend goed aandacht aan moet besteden. De koper moet zaken omtrent het onroerend goed onderzocht hebben, en de verkoper heeft de plicht bij hem bekende zaken omtrent het onroerend goed aan de koper mede te delen. De verkoper is verlicht de koper over lasten en gebreken te informeren.

 

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een woning verkocht worden "vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard". Dit betekent dat alle zaken die met de woning te maken hebben en die bekend zijn bij de verkoper, gemeld moeten worden aan de koper.

 

Het onroerend goed in verkoop / koop transactie moet kunnen worden gebruikt conform de overeenkomst. Een onroerende zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst (is non conform) indien deze niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wat een koper, op grond van de overeenkomst, mag verwachten hangt, in de eerste plaats, af van de inhoud van de overeenkomst. Met name de vraag met welk doel of voor welke bestemming iets is gekocht, is daarvoor van belang.

 

Welke eigenschapen een koper mag verwachten wordt uitgewerkt door de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht. Verkoper dient uit zichzelf belangrijke gegevens met betrekking tot het pand te vertellen. Koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Als hij twijfelt of zou moeten twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of onderzoek te verrichten. Dat is de onderzoeksplicht. De vraag rijst dan doorgaans of verkoper voldoende informatie aan de koper heeft verschaft zodat deze aan zijn onderzoeksplicht kan voldoen. De verhouding tussen de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht is niet altijd duidelijk. Aangenomen kan wel worden dat indien de verkoper niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan (derhalve iets heeft verzwegen) een beroep op onvoldoende onderzoek door de koper niet meer op kan gaan. Duidelijk zal zijn dat de inhoud van de koopovereenkomst in dit verband van zeer groot belang is.

 

Voorbeelden om te melden / naar te informeren zijn:

 • rechten van derden,  het recht van overpad ed.
 • verplichtingen van de eigenaar, afspraken met buren ed.
 • bouwkundige gebreken
 • al het overige wat u als koper / verkoper belangrijk vindt denk aan hoe zijn de buren, burenlawaai, kinderen, etc. etc.

De mededelingsplicht en onderzoeksplicht verlopen veelal via een makelaar. De verkopende makelaar inventariseerd doorgaans uitgebreid naar diverse zaken bij de verkoper. Hiervan wordt een overzicht gegenereerd dat bij de verkoop wordt gebruikt en die normaliter ook bij de (voorlopige-) koopaktie wordt gevoegd. Echter het is voor de koper niet zo dat hij verder geen vragen kan / mag stellen. Vooral op het financieële vlak is het, zeker bij appartementen, goed dat de koper alle benodigde informatie krijgt.

 

Mededelingsplicht (informatieplicht)

De meldingsplicht ten aanzien van bijvoorbeeld overlast kan de verkopende makelaar in een spagaat plaatsen. Makelaars die allerlei verhalen vertellen die de koop belemmeren, worden door klanten niet als een goede makelaars beschouwd. De makelaar kan dus niet ethischer zijn dan de wet voorschrijft.

 

Onderzoeksplicht

De meldingsplicht is een rekbaar begrip er is geen eenduidige uitspraak wat wel en wat niet hieronder valt. Moet een verkopende makelaar in algemene zin aan zijn opdrachtgever vragen of er nog zaken zijn die van belang zijn voor een potentiële koper? De aankopend makelaar heeft een zwaardere verantwoordelijkheid: doet de koper bijvoorbeeld geen onderzoek naar vergunnigen, de buurt, de buren etc., dan kan hij er achteraf in een eventueel dispuut niet over klagen dat hij daarover niets wist.

 

De verkoper dient dus de koper ook voldoende te informeren over lopende zaken binnen de VvE

In het verlengde van het bovenstaande zijn er ook uitspraken van rechtbanken waar verkopers de koper niet of onvoldoende informeren over een breed scale van zaken. Wat te denken van gepland grootonderhoud. Stel de financiële positie van de VvE is onvoldoende om een noodzakelijk onderhoud uit te kunnen laten voeren. De leden zijn op de hoogte gesteld van de eigen bijdrage per appartement. Een van de eigenaren wil en kan nu zijn appartement verkopen. Alleen een melding dat er iets speelt is niet voldoende, hij moet  volledige openheid van zaken geven. Dit om te voorkomen dat de koper een rechtzaak omtrent dwaling tijdens de koop / verkoop aanhangig maakt bij een rechtbank. De verkoper dient de koper te informeren over deze materie.

 

Een zaak als deze kan van groot belang zijn omtrent de waarde van het te verkopen / kopen appartement. Er zijn uitspraken dat de rechtbank de koper, die soortgelijke zaken zijn overkomen, omtrent een vordering in het gelijk stelt en dat er een aangepaste koopprijs door de rechtbank wordt vastgesteld. Een mogelijkheid voor de verkoper om de koper bijvoorbeeld te informeren is  door notulen van de laatste ledenvergaderingen aan de koper ter beschikking te stellen, waarin alle lopende zaken staan beschreven.

 

Gerelateerde artikelen:


Verklaring beheerder VvE bij koop / verkoop appartement (oude en nieuwe eigenaar)

Download mogelijkheden:


Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.