• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Dwingend recht gaat voor appartementsrecht

Dwingend recht gaat vóór appartementsrecht. Aldus de de uitspraak van de rechtbank te Den Haag. In de uitspraak van 21 maart 2008 betreft het een appartementen complex betreft waar er zowel huur- als koopappartementen zijn. Een huurdersvereniging vordert een uitspraak inzake het van toepassing zijn van artikel 7:261 lid 2 BW.

 

Allereerst: Wat is dwingend recht?

Wikipedia: "Een wet bevat dwingend recht indien het rechtsregels stelt waarvan niet door betrokkenen mag worden afgeweken. Voor een niet-jurist lijkt dat een raar idee. Immers je gaat er van uit dat de wet regels geeft waar iedereen zich aan moet houden.

...

De wetgever heeft zich echter ook gerealiseerd dat overeenkomsten niet altijd tussen gelijkwaardige partijen worden gesloten. De wettelijke regeling van bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst houdt rekening met de ongelijkheid van partijen bij zo'n overeenkomst. Dat heeft de wetgever gedaan door bij dat soort overeenkomsten expliciet te bepalen dat van bepaalde artikelen niet mag worden afgeweken. Die artikelen vormen dan dwingend recht."

 

De tegenhanger van dwingend recht is het regelend recht. Het appartementsrecht wordt gezien als regelend recht.

 

Wat speelt er nu dan?

In de algemene voorwaarden van een woningbouwvereniging is een regeling opgenomen als beschreven in artikel 7:261 lid 2 BW.  De letterlijke tekst van dit artikel is:

"De huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden, en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel."

 

In de situatie dat er in een complex zowel huur als koop appartementen zijn komt de woningbouwvereniging in een lastig pakket voor wat betreft bovenstaand artikel. Niet de woningbouwvereniging maar de VvE bepaald welke bijkomende leveringen en diensten geleverd worden. Dat hierin een afwijking kan ontstaan is zeker denkbaar. De woningbouwvereniging kan dan op basis van de huurovereenkomst niet alle zaken aan haar huurders doorbelasten. In deze situatie (huur / koop appartementen) namen woningbouwverenigingen in hun algemene voorwaarden op dat artikel 7:261 lid 2 BW niet van toepassing is. Tevens werd opgenomen dat als de VvE besluit het pakket van leveringen en diensten te wijzigen de huurders dan aan dat besluit gebonden zijn tenzij het onredelijk is ten op zichte van de huurder. De intentie van de verhuurder was dus dat alle leveringen en diensten doorbelasten konden worden aan de huurder.

 

Een huurdersvereniging heeft de rechtbank verzocht een uitspraak te doen over de toepassing van artikel 7:261 lid 2 BW in de situatie van een complex met koop  en huur appartementen. De rechtbank oordeelde dat de werkwijze van de woningbouwvereniging in strijd met de wet is en onredelijk bezwarend is voor de huurders.

 

Artikel 5:128 BW, appartementsrecht, staat hier lijnrecht tegenover artikel 7:261, huurrecht. De regels in artikel 5:128 hebben tot doel regels en besluiten van de VvE ook te laten gelden voor gebruikers van de appartementsrechten die niet tevens eigenaar van het appartementsrecht zijn. (Veelal huurders dus.)

 

Door de uitspraak van de rechter legt het risico dat de VvE besluiten neemt, die de huurder op grond van het huurrecht niet hoeft te leveren, bij de verhuurder.

 

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden:


LJN BC 7666 Huurrecht; procedure ex art. 6:240 BW; bepaling in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend wegens strijd met de wet.

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.