• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Is de notaris schadeplichtig jegens de VvE bij schending zorgplicht?

Deze vraag lag voor bij de rechtbank Rotterdam. Op grond van artikel 5:122 lid 5 BW dient de notaris zorg te dragen dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de VvE afgegeven verklaring wordt gehecht met betrekking tot de hoogte van de achterstallige bijdragen op de dag van overdracht. De verkrijger is ten opzichte van de VvE dus niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit deze verklaring blijkt.

Afdrukken

Manieren van stemmen

In de wet, aktes van splitsing en de modelreglementen zijn diverse bepalingen opgenomen waaruit blijkt welke besluiten door welk orgaan van de VvE moeten worden genomen en welke meerderheid van stemmen geldt.

Niet geregeld is hoe de stemmen moeten worden uitgebracht. Toch kan de wijze waarop gestemd wordt ook van invloed zijn op de uitkomst van datgene wat in stemming wordt gebracht.

Afdrukken

Is het feest?

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Misschien wordt er bij u wel eens een borrel, barbecue of andere activiteit  voor de bewoners georganiseerd. Bij veel Verenigingen van Eigenaren worden de kosten voor zo’n bewonersactiviteit betaald uit de kas van de VvE. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Afdrukken

Torenhoge boete voor VvE

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft een vermoeden dat illigalen bij een schoonmaak organisatie aan het werk zijn. Ze kondigd een ondezoek bij VvE Wilhelmina in Amstrdam aan. Het schoonmaakbedrijf dat de VvE inhuurde voor het schoonmaakonderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, had volgens de Inspectie illegale vreemdelingen in dienst. Onderzoek wees uit dat dit inderdaad het geval was. Het gevolg: de VvE kreeg een boete van € 16.000,-.

Afdrukken

Publiceren huishoudelijk reglement in een openbaar register

Artikel 59 lid 6 van het Modelsplitsingsreglement 2006 bepaalt: “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers”. De openbare registers van het Kadaster lenen zich bij uitstek voor inschrijving van het huishoudelijk reglement.

Afdrukken

Dwingend recht gaat voor appartementsrecht

Dwingend recht gaat vóór appartementsrecht. Aldus de de uitspraak van de rechtbank te Den Haag. In de uitspraak van 21 maart 2008 betreft het een appartementen complex betreft waar er zowel huur- als koopappartementen zijn. Een huurdersvereniging vordert een uitspraak inzake het van toepassing zijn van artikel 7:261 lid 2 BW.

Afdrukken

En weg was het bank tegoed

Onlangs is het faillissement uitgesproken over Redema VvE te Nieuwegein. Bij dit faillissement zijn, volgens de media, 77 VvE-en betrokken omdat zij hun tegoeden niet op naam van de VvE maar op naam van Redema ( de beheerder) hadden staan. Hierdoor zijn naar alle waarschijnlijkheid de VvE-en hun tegoeden in eens kwijt. Of en zoja hoeveel geld er nog bij de VvE-en terugkomt is niet te zeggen, de tijd zal het leren.

Afdrukken

Tweede vergadering?

In een vergadering met een lage opkomst zal geen rechtsgeldige besluit genomen kunnen worden. In de splitsingsakte is er daarom altijd een artikel opgenomen om op een andere wijze besluiten te nemen dan "Normaal". Stel de opkomst van een ledenvergadering is altijd laag en er moet een besluit worden genomen inzake groot onderhoud, dat is de kans groot dat in de vergadering onvoldoende quorum aanwezig is om een besluit hierover te nemen. Wat dan?

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.