• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Schade in appartement door een gebrek aan een gemeenschappelijke ruimte

Wie is er nu verantwoordelijk voor de onstane schade aan een appartement en de eventuele gevolgschade door een gebrek aan een algemene ruimte? Welke verzekeraar kan er voor de schade aangesproken worden?

 

Om te kunnen bepalen wie aansprakelijk voor de geleden schade is dienen de wet en de splitsingsakte te worden geraadpleegd.

 

Neem bijvoobeeld het modelsplistingsreglement 1992. Opgrond van dit reglement (artikel 21) komt de schade veroorzaakt door een evenement dat buiten een privé gedeelte heeft plaatsgehad, voor rekening en risiko van de gezamelijke eigenaren. In een geval van lekkage is het vervolgens de vraag of de vereniging van eigenaren op grond van deze bepaling ook kan worden aangesproken voor schade aan bijvoorbeeld inboedel in een appartement (in het zgn privé-gedeelte).

 

De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat het niet logisch en redelijk is dat een VvE aansprakelijk zou zijn voor roerende zaken in het privé-gedeelte! De aansprakelijkheid van de VvE zou op grond van deze bepaling in strijd zijn met het doel van het reglement. Het doel van het reglement betreft het beschermen van het gemeenschappelijkbelang van de vereniging van eigenaren in het onroerendgoed. Het gemeenschappelijke doel is niet aanwezig in geval van schade binnen de privé-gedeelten.

 

Is op basis van deze gronden dan de aansprakelijkeid van de VvE beperkt?

Er kan ook gesteld worden dat de grondslag voor aansprakeijkheid van de VvE gevonden kan worden in artikel 6:174 BW. Dit artikel stelt: "dat de bezitter van een opstal, dat niet voldoet aan de eisen, aansprakelijk is voor de schade die uit een gebrek ontstaat". De bezitter is in dit geval de gezamelijek eigenaren.

 

Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. (Wikipedia: Risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Het houdt in dat men aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt, zonder dat sprake is van schuld of verwijt bij degene, die door de benadeelde wordt aangesproken of bij degene voor wie de aangesprokene op grond van de wet aansprakelijk is.)

 

Een en ander houdt in dat de gezamelijke eigenaren moet aantonen dat de schade geen gevolg is van het gebrek aan de opstal. Indien de gezamelijke eigenaren aansprakelijk zijn bepaalt artikel 5:113 lid 4 dat de VvE voor die schuld hoofdelijk aansprakelijk is.

 

Opstalverzekering / inboedelverzekering

Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om een gezamelijke opstal verzekering te hebben als VvE. De desbetreffende eigenaar met inboedel schade kan uiteraard ook zijn eigen inboedelverzekering aanspreken, hij is hiertoe echter niet verplicht. Eventuele zaken die zijn verzekering niet dekt / uitkeerd kunnen dan dus verhaald worden op de opstalverzekering van de VvE.

 

Overige verplichtingen

Zowel de VvE als de eigenaar met inboedelschade zijn verplicht zosnel mogelijk na het onstaan van de schade hiervan melding te maken bij de verzekeringsmaatschappijen / tussenpersonen. Tevens dienen zij er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er niet nog meer schade ontstaat! Eventueel genomen maatregelen hieromtrent en de daarmee gepaard gaande kosten komen te laste van de verzekering.

 

Gerelateerde artikelen:


Schade wat te doen...
Contra expertise. Het hoe en waarom

 

Download mogelijkheden:LJN BB 6039.pdf
Algemeen schadeformulier.pdf
De Telegraaf - Verzekeraar geeft niet thuis.pdf
De Telegraaf - Kijk uw verzekeringen na.pdf

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.