• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Slapende VvE'en. De gemeente krijgen een rol in activeren

Gemeenten kunnen slapende (zijnde niet actieve) verenigingen van eigenaren van een appartementencomplex veel gemakkelijker aanpakken als het onderhoud van hun appartementsgebouwen slecht is, de leefomgeving aantast etc.

 

Deze wetswijziging is op 15 februari 2011 aangenomen door de eerste kamer.

De wet  treed per 1 juli 2011 in werking.

 

De Tweede Kamer is het op hoofdlijnen eens met een wetsvoorstel dat dit regelt. Er zijn nogal wat 'slapende' VvE'en in ons land. Die vergaderen en sparen niet. Het achterstallige onderhoud kan uiteindelijk tot verloedering van een hele straat leiden. Daarom krijgen de gemeenten een grotere rol.

Zo kan de gemeente een vergadering van eigenaren uitschrijven in de hoop dat de eigenaren hun nalatigheid inzien en verbeteringen uitvoeren. Maar een VvE kan ook worden verplicht een onderhoudsplan te laten maken en te laten uitvoeren als de leefbaarheid van de buurt in het geding dreigt te komen.

 

De Minister stelde eerder dat veel kadastergegevens van VvE'en al dateren van voor 1972. Er wordt echter actie ondernomen om een en ander te actualiseren. De 2e kamer stemt inzake het wetsvoorstel op 22 april 2010. Inmiddels zijn deze voorstellen om slapende VvE te activeren middels een stemmingsronde door de 2e kamer aangenomen. Een wetswijziging van boek 5 BW is in de maak en wordt later dit jaar (2010) verwacht. Documenten met de voorstel wettekst en toelichting vindt u onderstaand.

 

Reacties naar aanleiding van het wetsvoorstel

1e kamer

Vanaf medio 2010 zijn door de 1e kamer vragen gesteld over de toepasbaarheid van dit wetsvoorstel. Zij steld dat met name door de meewerking van een vereniging van eigenaren de effectiviteit van het wetsvoorstel afzwakt wordt. bijvoorbeeld: Een slapende VvE vergaderd per definitie niet, er zal dus geen meerderheid van de eigenaren aanwezig zijn bij een vergadering en dus kan er geen rechtgeldige beslissing genomen worden en zal een gemeente alsnog terug (moeten) vallen op de (publiekrechtelijke) middelen die de Woningwet haar biedt.

Tevens zijn in een later stadium door de CDA en PvdA fracties in de eerste kamer nog aanvullende vragen gesteld over o.a. de Wettelijk voorgeschreven reserve, machtiging bij besluitvorming en het besluit tot aanwijzing.

 

Advocatuur

De advocatuur slijpt alvast enkele messen omdat o.a.:

 • In de wet ontbreekt de definitie omtrent wat moet worden verstaan onder een gebied waarin de leefbaarheid onder druk staat. De uitleg hiervan wordt aan de burgemeester en wethouders overgelaten. Uit de toelichting kan worden afgeleid dat hier een zogenaamde "Vogelaarwijk" wordt bedoeld. Er is echter geen inperking.
 • Het ontbreken van een onderhoudsplan zou al voldoende zijn om de bevoegdheid te laten ontstaan. Of er daadwerkelijk een onderhoudsachterstand is en de eventuele mate van achterstand doet volgens de voorgestelde bepaling niet ter zake. (inperking van persoonlijke vrijheden!)

 

Invoering van de wet

Inmiddels is het wedsvoorstel akkoord bevonden en treden de nieuwe regels per 1 juli 2011 in werking. De aanpassingen worden verwerk in:

 • het burgerlijk wetboek. Artikel 127a wordt toegevoegd inhet kort wordt hier opgenomen dat indien er een ernstige dreiging betsaat dat de gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw in een dusdanige staat zijn dat dit gevaar oplevert voor de gezondheid / veiligheid of niet meer voldoen aan het gestelde in het bouwbesluit 2003 de gemeente via de rechter de mogelijkheid tot ingrijpen kan krijgen.
 • de woningwet. Hierin wordt artikel 12d toegevoegd en artikel 13 aangepast. In deze artikelen wordt ondermeer bepaald dat een bevoegd gezag een VvE kan dwingen om binnen een bepaalde termijn een onderhoudsplan te laten opstellen voor de gemeenschappelijke ruimten. Een voorwaarde is wel dat in het gebied waarin de appartementen is gelegen de leefbaarheid om fysieke, sociale of economische (naar oordeel van het bevioegd gezag) redenen onder onder druk staat.

 

Zoals hierboven al aangegeven mogen gemeenten dit niet zomaar toepassen, zij moeten vergaderingen beleggen en verenigingen de kans geven om zich uit te spreken over de aangedragen problematiek en  zelf tot een plan van aanpak te komen. Ook hieruit blijkt maarweer dat het van belang is dat eigenaren / bewoners zich betrokken voelen met de Vereniging van Eigenaren.

 

De feitelijke besluitvorming geschiedt nog steeds door de Vereniging van Eigenaren. Het gehele pakket aan maatregelen is echter wel een dwangmiddel om VvE-en te bewegen actiever te worden, want mocht meer dan de helft (50% van de stemmen + 1) voor een voorstel van de gemeente stemmen dan kan die gemeente voor de rest van de stemmen bij de bevoegde kantonrechter om een vervangende machtiging vragen. Waarmee dan een wijziging in het reglement kan worden doorgevoerd.

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden:


LJN BY 0971 Appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor kosten van door gemeente jegens VvE uitgeoefende bestuursdwang

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.