• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Onkostenvergoeding binnen een VvE

Taken binnen een VvE worden nagenoeg altijd vervuld door vrijwilligers. De Vrijwilligers moeten soms kosten maken op het opgedragene uit te (kunnen) voeren. Deze kosten worden vergoed in een onkosten vergoeding. Letterlijk genomen is dus een onkostenvergoeding een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Ieder weldenkend mens begrijpt dat het moet gaan om noodzakelijke (on)kosten en dat de kosten ook daadwerkelijk gemaakt moeten zijn. Is er wettelijk iets geregeld?

Boek 7 burgerlijk wetboek Afdeling 7 Opdrachten schrijft voor:

Artikel 406:

1. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen.

2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico’s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met het gevaar geen rekening is gehouden.

 

In dat kader is het belangrijk te weten welke kosten nu vergoed moeten worden. Kernpunt is dat het hier moet gaan om noodzakelijke kosten. De wet omschrijft in dit geval niet welke kosten als noodzakelijk aangemerkt kunnen worden. Desondanks kan aan de aard van de kosten de noodzaak wel afgeleid worden.

 

Voorbeelden m.b.t. de Vereniging van Eigenaren

Gedacht kan worden aan de kosten voor postzegels, pennen en papier, vervoerkosten, et cetera, zolang de kosten maar gemaakt in verband met de uitoefening van de opdracht/functie. Etentjes met andere bestuursleden en dergelijke horen normaliter niet  voor vergoeding in aanmerking te komen, aangezien dit geen noodzakelijk kosten zijn voor uitvoering van de bestuurstaak.

 

Wanneer is het vergoeden niet verplicht

Krijgt de opdrachtnemer een vergoeding voor zijn werkzaamheden (loon of vrijwilligersvergoeding) dan is bepalend wat in de opdracht is omschreven als te vergoeden kosten. Is er niets over opgenomen dan mag worden aangenomen dat de onkosten vergoed zijn in de hoogte van het loon / de vrijwilligersvergoeding.

 

Gerelateerde artikelen:


Vrijwilligerswerk binnen een VvE

 

Download mogelijkheden:


 

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.